20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
  × strona główna
° Aktualności
° O nas
° Filmy
° Kronika
° Gazetka Internetowa
° Organizacje
° Konkursy
° Nasze działania - programy edukacyjne, projekty
° Projekty edukacyjne uczniów klas II
° Dokumenty szkolne
° Najlepsi uczniowie
° Księga Absolwentów
 - 2007/2008
 - 2008/2009
 - 2009/2010
 - 2010/2011
 - 2011/2012
 - 2012 / 2013
 - 2013 / 2014
° Stypendyści
° Informacje dla rodziców
° Rozkład zajęć
° Telewizja internetowa
° Samorząd Uczniowski
° Drużyna Harcerska
° Sport - Klub Sportowy "ISKRA"
° Biblioteka
° Spółdzielnia Ucz."Grosik"
° Chór Szkolny
° Egzamin gimnazjalny
° "Poczytaj mi przyjacielu"
° Dziennik elektroniczny
° Administrator strony
  

Księga Absolwentów

Szkoła złote klucze w darze nam użycza.
Nie do bajek, nie do marze
ń, lecz do życia.

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi. Realizujemy potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Nasza działalność oparta jest na idei partnerstwa i współdziałania rodziców, uczniów i nauczycieli.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną.

Efektem realizacji powyższych zadań powinno być uzyskanie przez ucznia umiejętności i kompetencji, które stworzą wizerunek absolwenta gimnazjum.

 

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM

1.      Jest przygotowany do dalszej edukacji:

 •  planuje, analizuje i ocenia efekty własnego procesu uczenia się
 •  potrafi sprawnie i krytycznie czytać teksty źródłowe
 • sprawnie wypowiada się dostosowując język do intencji wypowiedzi
 • potrafi redagować różnorodne formy wypowiedzi pisemnych
 • umie powiązać dzieje państwa polskiego zarówno z historią powszechną, jak i historią lokalnej „małej ojczyzny”
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania warunków życia oraz działalności człowieka w środowisku geograficznym
 • rozumie mechanizmy anatomiczne, fizjologiczne i ekologiczne rządzące życiem organizmów
 • rozumie zjawiska i prawa fizyczne w przyrodzie i technice
 • rozumie zjawiska zachodzące w przyrodzie w wyniku procesów chemicznych
 • ma rozwiniętą sprawność rachunkową i umiejętność matematyzowania problemów praktycznych, dotyczących sytuacji z życia
 • ma rozwiniętą wrażliwość muzyczną i plastyczną

2.      Umie zdobywać informacje z różnych źródeł:

 •  korzysta ze zbiorów bibliotecznych
 • wykorzystuje prasę i inne media
 • korzysta z Internetu

3.      Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie komunikacji podstawowej

4.      Umie korzystać z komputera

5.      Dba o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

6.      Jest kreatywny i twórczy

 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych

7.      Umie pracować samodzielnie i w zespole

8.      Jest wrażliwy i tolerancyjny

 • przestrzega przyjętych przez środowisko norm moralnych i etycznych

9.      Jest asertywny

10.       Umie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność

11.       Charakteryzuje się pozytywną postawą wobec swojego ciała i zdrowia

 •  zna zagrożenia wynikające z niedostatku ruchu i umie temu zaradzić
 • zna zagrożenia związane z uzależnieniami i potrafi im zaradzić

12.       Umie budować swój wizerunek :

 • potrafi się zaprezentować i wskazać swoje mocne strony

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA