20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
  × strona główna
° Projekty zrealizowane 2004-2012
° Projekty realizowane
° Projekty planowane
° Projekt PO KL
 - Ogłoszenia
  

Projekt PO KL

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

REALIZOWANEGO  PRZEZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PERLEJEWIE

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywność Twoją Szansą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

 Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej 17 osób (8K i 9M) korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Uczestnicy projektu:

Osoby nieaktywne zawodowo w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na wystąpienie jednego spośród powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt oferuje uczestnikom:

I.  Aktywizację społeczną

Zajęcia grupowe z psychologiem

II. Aktywizację zawodową

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

 III. Aktywizację edukacyjną

  • kurs kelner
  • kurs barman
  • kurs prawa jazdy kat. B
  • uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Po zakończonej rekrutacji zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestników przez 3 osobowy zespół:  pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog. Wszystkie osoby, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne skierowane będą na  szkolenia i kursy umożliwiające nabycie nowych umiejętności zależnie od własnych preferencji i zainteresowań.

 

Zapewnione zostaną materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Projekt zapewnia zasiłki pieniężne i  pracę socjalną. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursów. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego;

- w przypadku osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);

- formularz rekrutacyjny.

 Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie 
Biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy w Perlejewie.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 1 sierpnia 2012 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą w: Biurze Projektu,
Perlejewo 14, 
17-322 Perlejewo,  tel. (0-85) 657-85-02,
e-mail: gopsperlejewo@poczta.onet.pl

 

                                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                          Jan Kamont

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA